V Ä L K O M N A !
Marianne Gällerdal  0736 - 395308
Lars-Erik Gällerdal   070 - 5163322

 

Ridhusavgifter
Hos oss är alla välkomna att komma och rida. Du kan välja mellan att teckna abonnemang för 3 eller 6 månader (ridhuskort) eller betala för enstaka ridtillfällen. 

Ridbiljett fr.o.m. 1 sept 140 kr/häst (Ca 1 tim) om OK att fler är i ridhuset samtidigt.
Bokning senast ett dygn innan, via SMS till Mariannes tel 0736-395308. Hon ska också kontaktas innan 
teckning av ridhuskort.

Betalning

Swish 0736395308
Fillinge Ridhus/Gällerdal

OBS! Eftersom det nu har gått igenom; att även Ridsporten får Friskvårdsbidrag fr o m 1 jan 2018 skriver vi gärna kvitto på Ridhus-hyrorna samt lektionerna, om ni har möjlighet att uttnyttja den förmånen!//MG
Ange ditt namn på betalningen, om du löser ridbiljett ange även vilket datum du nyttjat ridhuset