K o n t a k t :
Marianne Gällerdal 0736 - 395308

Lars-Erik Gällerdal  070 - 5163322

Ridhusavgifter
Hos oss är alla välkomna att komma och rida. Du kan välja mellan att teckna abonnemang för 3, 6 eller 12 månader (ridhuskort) eller köpa enstaka ridtillfällen (biljetter)

Priser

3 månaders ridhuskort, 900 kr
6 månaders ridhuskort 1500 kr
12 månaders ridhuskort 2700 kr
Ridbiljett 100 kr/häst o tillfälle

Betalning

Swish 0736395308
Fillinge Ridhus/Gällerdal
OBS! Eftersom det nu har gått igenom; att även Ridsporten får Friskvårdsbidrag fr o m 1 jan 2018 skriver vi gärna kvitto på Ridhus-hyrorna samt lektionerna, om ni har möjlighet att uttnyttja den förmånen!//MG
Ange ditt namn på betalningen, om du löser ridbiljett ange även vilket datum du nyttjat ridhuset